ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  • By:

    George Tsaknis

Ο Ελληνικός Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Όμιλος για την UNESCO, σε συνεργασία με επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, προπονητές και τη WWF Ελλάς, εγκαινιάζει το 1ο Παγκόσμιο Ολυμπιακό Καλοκαιρινό Σχολείο υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Το Παγκόσμιο Ολυμπιακό Καλοκαιρινό Σχολείο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις Ολυμπιακές Αξίες και στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς των Πρεσβευτών των Ολυμπιακών Αξιών.

Στο Παγκόσμιο Ολυμπιακό Καλοκαιρινό Σχολείο συμμετέχουν μαθητές/τριες ηλικίας 10 – 15 ετών από όλο τον κόσμο. Στο Σχολείο μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί.
Οι επίσημες γλώσσες του Συμποσίου είναι η Αγγλική, η Γερμανική και η Ελληνική.

Εστιάζοντας στον Σεβασμό, μία από τις τρεις βασικές Ολυμπιακές Αξίες, οι μαθητές/τριες θα μάθουν τη σημασία του σεβασμού του εαυτού τους, των άλλων, της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του πλανήτη (R-Project). Τους τέσσερις πυλώνες του Προγράμματος αποτελούν η Εκπαίδευση, ο Αθλητισμός, ο Πολιτισμός και το Περιβάλλον.

Το Παγκόσμιο Ολυμπιακό Θερινό Σχολείο προωθεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με επίκεντρο: Στόχος 3 – Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4 – Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 5 – Ισότητα των Φύλων, Στόχος 12 – Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή, Στόχος 13 – Δράση για το κλίμα, Στόχος 15 – Ζωή στη Στεριά, Στόχος 16 – Ειρήνη Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί και Στόχος 17 – Συνεργασίες για Στόχους.

Το Παγκόσμιο Ολυμπιακό Καλοκαιρινό Σχολείο θα φιλοξενηθεί στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου: 

Visit Official Website

We care about our mobile visitors, so we designed our site friendly for them.